Werkwijze

Maatwerk

Effectieve coaching en supervisie is afgestemd op de cliënt en diens leerdoelen. In mijn begeleiding ga ik daarom uit van maatwerk. Het gesprek staat centraal: dit kan face-to-face, via skype of telefonisch plaatsvinden. Ook maak ik gebruik van email-coaching.

In het eerste gesprek stellen we met elkaar doelen en werkwijze vast. We maken gezamenlijk de keuze of we met een gestructureerd stappenplan aan het werk gaan, of dat we uitgaan van concrete (werk)situaties die zich hebben voorgedaan en door jou worden ingebracht.

Vaak spreken we een vast aantal gesprekken af, bijvoorbeeld 5 of 10 keer, met een tussenpoos van 2 á 4 weken. Ook hierin is maatwerk mogelijk.

Het gesprek

In de gesprekken stel ik mij op als actieve luisteraar: zonder te oordelen maar wel met gerichte feedback en soms andere perspectieven. Wat je van mij kunt verwachten is dat ik veel doorvraag, de rode draad zal zoeken, je help te focussen en je zal uitdagen om bij gevoelens stil te staan, opvattingen tegen het licht te houden of nieuw gedrag uit te proberen. Ook oefeningen en thuisopdrachten kunnen bijdragen. Een oefening kan bijvoorbeeld een mini-rollenspel zijn, of een non-verbale werkvorm zoals beeldmateriaal om een kwestie mee te verhelderen. Een thuisopdracht kan bijvoorbeeld zijn het schrijven van een reflectie over dat wat geleerd of geoefend is.

Mijn focus als coach/supervisor is oplossingsgericht en gericht op het benutten van jouw kracht en talenten als bronnen voor verandering. Daarbij kijk ik altijd verder dan het vraagstuk zelf: wat is de context? Zowel de persoonlijke context als de (werk)omgevingscontext bieden aanknopingspunten voor verandering en verbetering.

Respect voor ieder individu en voor alle vormen van diversiteit die mensen in zich verenigen staan hoog in mijn vaandel.
Als begeleider denk ik mee over jouw vragen, doe ik suggesties en geef ik feedback. Ik weet het echter nooit ‘beter’!