Home

De praktijk

In mijn praktijk voor coaching en supervisie begeleid ik mensen bij vragen en uitdagingen op diverse levensgebieden.

Wil je beter of plezieriger functioneren in je werk, zoek je ondersteuning bij een veranderingsproces of ben je op zoek naar een nieuwe koers in loopbaan of leven? Dan kan coaching of supervisie een hulpmiddel zijn om je doelen te bereiken.

Coaching bij werkvragen

Prestaties en werkplezier hangen niet alleen af van vakkennis en vaardigheden, maar ook van hoe je als persoon met het werk, de collega’s of de klanten omgaat. Wanneer je jouw kenmerkende werkhouding en communicatiestijl onder de loep wil nemen of wil veranderen, kan coaching je op weg helpen. Met de focus op je leerdoelen en gewenste gedragsverandering, kun je patronen doorbreken en (stap-voor-stap) dichter bij het gewenste resultaat komen.

Supervisie bij werkvragen

Bij supervisie gaat het niet alleen om gedragsverandering maar ook om ‘leren leren’ en persoonlijke groei. Deze vorm van begeleiding is vooral geschikt voor mensen die met mensen werken.

Reflectie op het eigen leerproces, ‘hoe kan ik leren van mijn ervaringen’, neemt een centrale plek in. Supervisievragen kunnen verder gaan dan het ontwikkelen van competenties of het bereiken van gedragsverandering. Denk aan het vinden van een eigen werkstijl, het onderzoeken van je opvattingen of de invulling van jouw rol in werk en samenleving.

Coaching bij levensvragen

Bij ‘life coaching’ kunnen allerlei vraagstukken samen met de coach worden onderzocht. Deze vraagstukken spelen vaak op meerdere levensterreinen (werk, vrije tijd, familiekring, relaties, vriendengroep..)

Thema’s kunnen bijvoorbeeld zijn:

Levensfase- of identiteitsvragen
Hanteren van conflicten en stress, vinden van een balans
Leren kennen en hanteren van eigen kracht en gevoeligheden
Omgaan met verlieservaringen
Gezondheid en ziekte
Zingevingsvragen